Home » Festival matematike » Prijava za Festival matematike 2018.

Prijava za Festival matematike 2018.

Prijava za Ekipno natjecanje iz matematike za učenike osnovnih i srednjih škola, koje će se održati u Splitu 11. 5. 2018. u Hotelu “Zagreb” u Duilovu u sklopu Festivala matematike.

Kotizacija po ekipi iznosi 200 kn i uplaćuje se na račun Centra za razvoj obrazovanja Split, Kneza Višeslava 2, Split
IBAN: HR6023600001102274504 (u pozivu na broj navesti OIB uplatitelja)

Prijave su otvorene do 15. travnja 2018. godine.