Home » Festival matematike » Festival matematike 2019.

Festival matematike 2019.

Prijava za Ekipno natjecanje iz matematike za učenike osnovnih i srednjih škola, koje će se održati u Splitu 10. 5. 2019. u Hotelu “Zagreb” u Duilovu u sklopu Festivala matematike.

Kotizacija po ekipi iznosi 200 kn i uplaćuje se na račun Centra za razvoj obrazovanja Split, Kneza Višeslava 2, Split
IBAN: HR6023600001102274504 (u pozivu na broj navesti OIB uplatitelja)

Prijave su otvorene do 20. travnja 2019. godine.